ബന്നരാ ടോപ് ട്രെക്കിങ്ങ് 

5 രാത്രി/ 6 പകൽ

1/5

ബന്നരാ ടോപ് ട്രെക്കിങ്ങ് 

മഞ്ഞിൽ താമസിക്കുന്നതും മഞ്ഞു  മൂടിയ മലകളിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെക്കിങ്ങ് പാക്കേജ് . വളരെയധികം  മഞ്ഞുള്ള , എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഒരു ട്രെക്ക് ആണ് ബന്നരാ ടോപ് ട്രെക്ക് .

യാത്ര 

ദിനം 01:-
കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ .

(2 ദിവസം ~ 42 മണിക്കൂർ ട്രെയിനിൽ )

ദിനം 03  :-
ഡൽഹി  എത്തിയതിനു ശേഷം ഫ്രഷ് അപ്പിനായി ഹോട്ടലിലേക്ക് (sharing basis ). വൈകിട്ട് മണാലിയിലേക്ക് വോൾവോയിൽ 

ദിനം 04 :-
മണാലി  നിന്നും ജഗത്‌സൂകിലേക്ക് . 3 km ട്രെക്കിനു ശേഷം base camp-ൽ . താമസം ഹോംസ്‌റ്റേയിൽ (sharing  basis )

ദിനം 05 :- 
ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിനു ശേഷം ജ്മാൽ ധരിലേക്ക് .രാത്രി താമസം ക്യാമ്പിൽ. 

ദിനം 06 :- 
തിരികെ മണാലിയിലേക്ക് . വൈകിട്ട് വോൾവോയിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് . 

ദിനം 07 :-
ഡൽഹിയിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ്.

ദിനം 09 :- 
തിരികെ കൊച്ചിയിൽ .

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ :-
കൊച്ചിയിൽ നിന്നും റൗണ്ട്ട്രിപ് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്സ്.
ഹോംസ്റ്റേയ് /tents -ൽ താമസം .
2 * ബ്രേക്‌ഫാസ്‌റ്റ് 
2 * ലഞ്ച് 
2 *ഡിന്നർ 
1 * ഫ്രഷ് അപ്പ് ഡൽഹിയിൽ 
ടൂർ മാനേജർ , ഗൈഡ് ,സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് .
എല്ലാ നികുതികളും 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ :-
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 
ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെലവുകളിൽ  പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏത് ചിലവുകളും 


*Terms and conditions:-


Sarkeet Holidays reserves the right to change the itinerary in the event of unforeseen events
 like hartal, riots, traffic blocks and other natural calamities and any expenses
 that may arise due to such instances 
will have to be borne by the client.Package cost mentioned is for one person.

₹9800

5
days
27/10/23-9/11/23
 

വിളിക്കൂ:- 9744136586