മാലിദ്വീപ് 

3 രാത്രി/ 4 പകൽ
1/5

₹45000

14
days

ഹണിമൂൺ പാക്കേജ് 

യാത്ര 

ദിനം 1 :-

എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 02/03:-

സ്‌ക്യൂബാ ഡൈവിംഗ് , ഐലൻഡ് ഹോപ്പിങ് ,സ്‌നോർകെല്ലിങ്   അങ്ങനെ വളരെയധികം ആകർഷകമായ 
ആക്ടിവിറ്റീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ (payable extra )

ദിനം 04 :-
തിരികെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ :-

3* ഹോട്ടൽ താമസം 
എയർപോർട് ഹോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ 
എല്ലാ ദിവസവും ബ്രേക്‌ഫാസ്‌റ്റ് , ലഞ്ച് , ഡിന്നർ .
എല്ലാ നികുതികളും 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ :-

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് 
ആക്ടിവിറ്റീസ് 
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 
ഉൾപ്പെട്ട സേവനങ്ങളിൽ പരാമര്ശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിലവുകൾ 

 

*Terms and conditions:-


Sarkeet Holidays reserves the right to change the itinerary in the event of unforeseen events like hartal, riots, traffic blocks and other natural calamities and any expenses that may arise due to such instances will have to be borne by the client.Package cost mentioned is for one person.

വിളിക്കൂ:- 9744136586