തായ്‌ലൻഡ് 

4 രാത്രി/5 പകൽ

1/1

₹12400

8
days

യാത്ര പ്രോഗ്രാം :-

ദിനം 01 :- 

ബാങ്കോക്കിൽ  ശേഷം പട്ടായയിലേക്ക്.ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം പ്രശസ്തമായ അൽകാസർ ഷോ .

ദിനം 02 :-

Half Day കോറൽ ഐലൻഡ് ടൂർ 

ദിനം 03:-

പട്ടായ  സിറ്റി ടൂറിനു ശേഷം ബാങ്കോക്കിലേക്ക് .

ദിനം 04:-
സഫാരി വേൾഡ് കണ്ടതിനു ശേഷം ബാങ്കോക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് .

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ :-

3* ഹോട്ടൽ താമസം (ഒരു മുറിയിൽ 2 പേർ )

സൈറ്റ്സീയിങ്  .
3 * ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ,ഡിന്നർ  
അൽകാസർ ഷോ ടിക്കറ്റ്സ്
എല്ലാ നികുതികളും 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ :-


വിസ 
ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് 
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചെലവുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ


*Terms and conditions:-


Sarkeet Holidays reserves the right to change the itinerary in the event of unforeseen events like hartal, riots, traffic blocks and other natural calamities and any expenses that may arise due to such instances will have to be borne by the client.Package cost mentioned is for one person.

23/07/21-30/07/21
 
Sarkeet Advantage:-

ഫാമിലി ആയും, സിംഗിൾ ആയും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രികർക്കായി 
Design ചെയ്ത ഏറ്റവും  മികച്ച പാക്കേജുകൾ .

വിളിക്കൂ:- 9744136586