കശ്മീർ

4 രാത്രി/ 5പകൽ 

1/3
DESCRIPTION:
 

ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവിസ്മരണീയമായ ടൂറിനു ഞങ്ങളുടെയൊപ്പം വരൂ 

   

യാത്ര പ്രോഗ്രാം :-

ദിനം 01 :- 
കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ ശ്രീനഗറിലേക്ക്.ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 02:-
ഫുൾ ഡേ ശ്രീനഗർ സിറ്റി ടൂർ. ദാൽ തടാകത്തിലെ ഷികാര റൈഡിനു ശേഷം ദാൽതടാക തീരത്തെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ താമസം .

ദിനം 03:-
മഞ്ഞു ആഘോഷിക്കുവാൻ ഫുൾ ഡേ ടൂർ , ഗുല്മര്ഗിലേക്ക് .രാത്രി ശ്രീനഗർ ഹോട്ടലിലേക്ക് .

ദിനം 04:- 

സോൻമാർഗിലേക്ക് ഡേ ടൂർ . 

 

ദിനം 05:-

രാവിലെ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റിനു ശേഷം ശ്രീനഗർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് .


പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ :-

ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് 

3* ഹോട്ടൽ താമസം (ഒരു മുറിയിൽ 2 പേർ )
ഷികാര റൈഡ് (ഒരു ബോട്ടിൽ 6  പേർ 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്.)
 ദാൽ തടാകത്തിൽ ബോട്ടിംഗ് 
സൈറ്റ്സീയിങ്  .
3 * ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്  
മലയാളി ടൂർ മാനേജർ 
എല്ലാ നികുതികളും 

പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ :-
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ചെലവുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സേവനങ്ങൾ

*Terms and conditions:-

Sarkeet Holidays reserves the right to change the itinerary in the event of unforeseen events like hartal, riots, traffic blocks and other natural calamities and any expenses
 that may arise due to such instances will have to be borne by the client.

 

₹26400

6
days
Sarkeet Advantage:-

ഫാമിലി ആയും, സിംഗിൾ ആയും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രികർക്കായി 
Design ചെയ്ത ഏറ്റവും  മികച്ച പാക്കേജുകൾ .

വിളിക്കൂ:- 9744136586